Inovácia

Znovu naplní bunky energiou aj inaktívne